Suomalaisista jopa 61 % suhtautuu luovutetuilla sukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin myönteisesti, ilmenee Felicitas Mehiläisen ja IROResearchin toteuttamasta tutkimuksesta*.

Munasolujen luovuttamiseen sopivassa iässä, eli 22-35-vuotiailla naisilla, positiivinen suhtautuminen oli vielä tätäkin korkeammalla tasolla (76 %).

”Munasoluluovuttajalla on vahva halu auttaa lapsettomuudesta kärsivää. Tutkimuksen mukaan tämä syy on taustalla 95 %:lla luovuttamista harkitsevalla. Jo yhdellä munasolujen luovuttajalla saattaa olla mullistava merkitys lapsettomuudesta kärsivälle”, toteaa Felicitas Mehiläisen naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Merja Tuomi-Nikula.

Munasolujen luovuttamiseen liittyy vääriä käsityksiä ja pelkoja

36 % 22–35-vuotiaista vastaajista kertoi, että munasolujen luovuttamisen esteenä on pelko luovutustoimenpiteeseen liittyvästä mahdollisesta kivusta.
Kuitenkin vain 15 % vastaajista kertoi tuntevansa munasolujen luovutusprosessin. 12 % 22–35-vuotiaista tutkimukseen vastanneista naisista ei ole koskaan ajatellut munasolujen luovuttamista.

”Haluamme korjata munasolujen luovuttamiseen liitettäviä vääriä käsityksiä ja pelkoja. Kivunlievityksestä huolehditaan hyvin esilääkkeen ja ennen toimenpidettä annettavan suonensisäisen kipulääkkeen avulla. Omat lapset tai raskaudet eivät ole edellytys luovutukselle, eikä munasolujen luovuttaminen vaikuta omaan hedelmällisyyteen tai varhenna omia vaihdevuosia”, Tuomi-Nikula painottaa.

Olisiko sinusta luovuttajaksi?

Munasolujen luovuttajista on jatkuva pula ja jo yhdellä luovuttajalla voi olla koko elämän mullista merkitys lapsettomuudesta kärsiville.

Lue lisää munasolujen luovuttamisesta ja jätä yhteystietosi

*) IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearchin valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 20.–29.9.2021. Felicitas Mehiläisen kysymysten vastaajamäärä vaihteli 1 000–38 vastaajan välillä.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät mehilainen.fi-sivustolta.