Infertilitet hos mannen

Olika störningar i spermieproduktionen kan sänka infertiliteten hos mannen. Spermieproduktionen kan vara nedsatt, helt saknas eller så kan spermiernas rörlighet vara nedsatt. Det är viktigt att göra spermaanalysen i ett tidigt skede. Störningen kan vara medfödd eller tillfällig. Inflammationer, läkemedel, riklig användning av alkohol, stress eller någon annan tillfällig faktor kan ha kraftig inverkan på spermieproduktionen och därför ska ett avvikande svar kontrolleras innan vidare undersökningar görs.

Orsaken till barnlöshet som beror på mannen kan vara testiklar som inte sjunkit ner i tid, eftersom spermieproduktionen endast kan ske i en temperatur lägre än kroppstemperaturen. Andra orsaker till spermans låga kvalitet kan vara åderbråck i pungen, tidigare inflammationer i könsorganen (t.ex. klamydia) eller spermieantikroppar.

Då antalet spermier i sädesvätskan (sperman) understiger 15 miljoner per milliliter sjunker fertiliteten. Hos en del män saknas spermierna helt i sädesvätskan. Då spermietätheten understiger 10 miljoner per milliliter görs tilläggsundersökningar så som blodprov, ultraljud av pungen och vid behov ett vävnadsprov för att utreda total avsaknad av spermier. I några enstaka fall kan orsaken till fel i spermierna vara en kromosomavvikelse eller Y-deletion. Man har i Y-kromosomen hittat flera genområden som reglerar spermiebildningen och avsaknad (deletion) av spermier har samband med kraftigt nedsatt spermieproduktion eller totala avsaknad av spermier. Ofta förblir orsaken till spermans nedsatta befruktningsförmåga oklar.