Undersökning av sädesvätskan d.v.s. spermaanalys

Tiden för undersökning av sperman bokas vid spermalaboratoriet. Ni kan boka en tid redan vid första besöket. Provet ska helst ges genom masturbation i klinikens provtagningsrum. Det ska ha gått minst en och högst tre dagar sedan föregående sädesuttömning.

Sädesuttömningen ska ske så fullständigt som möjligt i en provtagningsburk som fås på kliniken. Ett ofullständigt prov ger en felaktig bild av spermans kvalitet. Om provgivningen misslyckas rekommenderas ett nytt försök efter ett tillräckligt långt uppehåll (1–3 dygn). För ett nytt prov behövs det en ny och ren provtagningsburk.

Vanliga kondomer kan inte användas för uppsamling av sperman, eftersom de innehåller spermiedödande medel. Hos kliniken kan ni köpa speciella Silastic-kondomer, som kan användas för uppsamling av spermaprov.

Provet kan också ges hemma i en provtagningsburk som fås på kliniken, om det är möjligt att föra provet till kliniken inom en timme efter provtagningen. Spermaprovet ska skyddas noggrant mot kyla och värme. Optimal transporttemperatur är 20–37 °C.

Om resultatet av spermaanalysen är normalt, behövs det vanligen inga ytterligare undersökningar av mannen. Om det konstateras att spermieproduktionen är nedsatt är tilläggsundersökningar motiverade.