Undersökning av äggledarpassage d.v.s. hysterosalpingosonografi

Undersökningen hysterosalpingosonografi (HSSG) visar om äggledarna är öppna och om det eventuellt finns missbildningar som till exempel en mellanvägg, polyper (myom) i livmoderhålan.

Först genomgår du en gynekologisk undersökning och en vanlig ultraljudsundersökning via slidan. Därefter placeras ett spekulum i slidan och en undersökningskateter förs till livmoderhalsen. Genom att fylla en ballong i ändan av katetern med koksaltlösning förhindrar man att vätskan flödar bakåt. Det här skedet kan förorsaka en övergående smärta som liknar menssmärta och därför rekommenderar vi att du tar värkmedicin som lindrar smärtan ungefär en timme före undersökningen. Genom katetern sprutar man in koksaltlösning som innehåller luft. Med hjälp av ultraljud kan man följa luftbubblornas väg genom äggledarna. Samtidigt får man en uppfattning om livmoderhålans form. Om äggledarna är tilltäppta transporteras inte luftbubblorna vidare och ingen vätska kommer ut i bukhålan. Efter undersökningen kan det ibland uppstå stickande smärta i axlarna på grund av irritationen av mellangärdet. Smärtan är ofarlig och går över av sig själv.