Fertilitetsbehandlingar

Det finns flera olika metoder för behandling av barnlöshet. Genom fertilitetsbehandling stöds och främjas den egna biologiska fortplantningsförmågan. Det finns flera behandlingsalternativ. Då paret har genomgått basundersökningarna väljer vi tillsammans det bästa möjliga behandlingsalternativet.

Men behandlingen kräver tålamod eftersom också de effektivaste behandlingarna lyckas på första försöket endast i vart tredje fall.