Barnlösheten kan bero på mannen, kvinnan eller på båda parterna. För en del förblir orsaken till barnlösheten oklar.