Mödrarådgivning

I anslutning till fertilitetskliniken i Helsingfors finns också mödrarådgivning, som är öppen för alla som vill ha individuell och högklassig service. Klinikens egna klienter kan om de önskar fortsätta vårdförhållandet på ett känt ställe, där man redan känner till specialfrågor i samband med behandlingarna som föregick graviditeten.