Med donerade spermier hjälper vi barnlösa

Donation av spermier kan göra det möjligt för ett barnlöst par, ett kvinnligt par eller en ensam kvinna att få barn.

Donatorn ska vara en 20–45 år gammal och allmänt frisk man, som inte har kända allvarliga ärftliga sjukdomar i sin släkt.

Till godkända donatorer betalas en kostnadsersättning för besöken. Den som planerar att bli donator ska ge sitt samtycke till att de egna personuppgifterna lämnas till donationsregistret som upprätthålls av  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA) och att dessa personuppgifter på begäran kan lämnas till den person som har sitt ursprung i könscellerna, när denne har fyllt 18 år.