Det råder ständig brist på äggceller för fertilitetsbehandling

Som äggdonatorer lämpar sig kvinnor som är 22–35 år, allmänt friska och inte har några kända allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten. Vanligen har kvinnan egna barn.

Den som planerar att bli donator ska ge sitt samtycke till att de egna personuppgifterna lämnas till donationsregistret som upprätthålls av  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA) och att dessa personuppgifter på begäran kan lämnas till den person som har sitt ursprung i könscellerna, när denne har fyllt 18 år.

Till godkända donatorer betalas kostnadsersättning för donationen.