Det råder ständig brist på äggceller för fertilitetsbehandling

Som äggdonatorer lämpar sig kvinnor som är 22–35 år, allmänt friska och inte har några kända allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten. Vanligen har kvinnan egna barn.

Den som planerar att bli donator ska ge sitt samtycke till att de egna personuppgifterna lämnas till donationsregistret som upprätthålls av  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA) och att dessa personuppgifter på begäran kan lämnas till den person som har sitt ursprung i könscellerna, när denne har fyllt 18 år.

Till godkända donatorer betalas kostnadsersättning för donationen.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att ta reda på om ni lämpar er som donerare, kontakta oss via blanketten nedan. Välj den klinik som ligger närmast er. Om ni föredrar, kan ni även ringa till den klinik som ligger er närmast.

  • Välj en klinik