Itselliset naiset ovat Felicitas Mehiläisessä yksi asiakasryhmä, joka on aivan erityinen. Itsellisillä naisilla tarkoitetaan naisia, jotka tietoisesti haluavat yksin vanhemmaksi ja hankkivat lapsen hedelmöityshoidolla luovutetuilla sukusoluilla.

Felicitas Mehiläisen asiantuntija TtM, kätilö ja IVF-hoitaja Marja Tervonen teki pro gradu -tutkimuksen itsellisten naisten vanhemmuuden kokemuksesta ja tuen tarpeesta Turun yliopistossa 2019.

Marja kertoo tutkimuksensa taustoista:  ”Olen ollut pitkään hoitajana hedelmöityshoitoklinikalla ja tavannut paljon itsellisiä naisia, joille hoito luovutetuilla sukusoluilla on ainoa vaihtoehto toteuttaa toive lapsesta. Monilla yksin hoitoon tulevilla naisilla on sellainen tilanne, että sopivaa kumppania ei ole löytynyt ja ikä alkaa tulla vastaan. Halusin tutkia aihetta, jotta voisimme klinikalla kehittää itsellisille naisille antamaamme neuvontaa ja tukea. Tutkimusta varten haastattelin kymmentä itsellistä naista, joiden lapset olivat 3–6-vuotiaita. Analyysin tuloksena aineistostani muodostui kolme pääteemaa kuvaamaan itsellisten naisten kokemuksia: “Ohjat omissa käsissä”, ”Tukea ja arjen jakajia tarvitaan” sekä ”Ihana vanhemmuus”.”

Lue Marjan mielenkiintoinen tutkimuksen tuloksiin pohjautuva blogiteksti täältä.