Vi behandlar barnlöshet med goda resultat

Ungefär vart sjätte par i fertil ålder råkar ut för ofrivillig barnlöshet. Men det finns behandling som ger goda resultat. Omkring 80 procent av de par som kommer för fertilitetsbehandling får sitt efterlängtade barn med hjälp av tillgängliga behandlingar.

På Mehiläinens kliniker finns behandlingsmetoder och högklassig utrustning som uppfyller de nyaste kraven.

Innan fertilitetsbehandlingen inleds måste man alltid göra en noggrann basundersökning av båda parterna. Valet av behandlingsform beror både på orsaken till barnlösheten och situationen för det par som ska få behandlingen. När undersökningarna är klara görs en individuell behandlingsplan för paret.