Erilaiset siittiötuotannon häiriöt voivat alentaa miehen hedelmällisyyttä. Siittiötuotanto voi olla heikentynyt, puuttua kokonaan tai siittiöt voivat liikkua huonosti eteenpäin.

Miehen hedelmällisyys

On tärkeää tehdä sperma-analyysi jo hyvin alkuvaiheessa. Häiriö voi olla synnynnäinen tai tilapäinen. Tulehdukset, erilaiset lääkeaineet, runsas alkoholin käyttö, stressi tai muu tilapäinen tekijä saattaa vaikuttaa voimakkaasti siittiötuotantoon ja siksi poikkeava löydös on kontrolloitava ennen lisätutkimuksia.

Miehestä johtuvaa lapsettomuutta voi aiheuttaa liian myöhään korjattu laskeutumaton kives, sillä siittiöiden tuotanto onnistuu vain ruumiinlämpötilaa alemmassa lämmössä. Muita syitä siemennesteen heikkoon laatuun ovat kiveslaskimon suonikohjut sekä aiemmin sairastettu sukuelinten sairaus esimerkiksi klamydia tai siittiövasta-aineet.

Siemennesteen siittiöiden määrän pienentyessä alle 15 miljoonaan millilitrassa alkaa hedelmällisyys laskea. Osalla miehistä siittiöt puuttuvat täysin siemennesteestä. Siittiötiheyden ollessa alle 10 milj./ml miehelle tehdään lisätutkimuksia; otetaan verikokeita, tehdään kivespussin ultraäänitutkimus ja tarvittaessa kiveksestä otetaan kudosnäyte siittiöiden täydellisen puuttumisen selvittämiseksi.

Joissain harvinaisissa tapauksissa siittiövian taustalla voi olla kromosomipoikkeavuus tai Y-deleetio. Y-kromosomissa on todettu useita geenialueita, jotka säätelevät siittiönmuodostusta ja joiden puutos eli deleetio liittyy siittiötuotannon voimakkaaseen heikkenemiseen tai täydelliseen puuttumiseen. Usein syy sperman heikentyneeseen hedelmöityskykyyn jää selittämättömäksi.

Siittiöiden DNA-fragmentaatio

DNA sijaitsee soluissa rihmamaisena muodostelmana. DNA-rihman tulee olla ehjä, jotta solun koneisto voi lukea DNA-rihmassa sijaitsevia geenejä oikein.

1. Siittiöiden DNA:n pilkkoutuminen

Jos rihmaan tulee katkoksia, DNA:n lukeminen ja siitä johtuen myös solun toiminta häiriintyy. Siittiö voi hedelmöittää munasolun vaikka siittiösolun DNA:ssa esiintyisikin pilkkoutumista eli fragmentaatiota, Pilkkoutunut DNA voi kuitenkin vaikuttaa hedelmöittyneeseen soluun ja siitä muodostuvan alkion kehitykseen, ja aiheuttaa keskenmenon. Tästä syystä siittiöiden DNA:n pilkkoutumisen määrää kuvaava fragmentaatioindeksi on hyvä selvittää tapauksissa, joissa pariskunnan lapsettomuudelle ei ole löytynyt aiheuttajaa, ja takana on useita epäonnistuneita hoitoja tai keskenmenoja.

2. Syyt fragmentoitumiselle

Siittiöiden DNA:n fragmentoituminen voi aiheutua monesta syystä. On havaittu mm. että syöpä ja syöpähoidot lisäävät siittiön DNA:n fragmentoitumista. Myös kova fyysinen rasitus, kivesten altistuminen korkeille lämpötiloille ja muut ympäristötekijät sekä elämäntapatekijät voivat nostaa DNA:n fragmentaatioindeksiä

DNA:n fragmentaatioindeksi -tutkimuksessa tutkitaan siemennestenäytteestä fragmentoituneiden siittiöiden osuus.

Lue lisää miehen lapsettomuudesta ja sen tutkimisesta >>

3. Siittiöiden DNA-testi

Siittiöiden DNA-testi tehdään tuoreesta siemennestenäytteestä. Sillä tutkitaan siittiöiden DNA:n pilkkoutumista.

Jos yli 30 prosentissa siittiöistä on pilkkoutunutta DNA:ta, se vaikeuttaa merkittävästi raskauden alkamista ja raskauden alkaessakin keskenmenon riski on suurempi.

Korkea prosentti voi johtua runsaasta tupakoinnista tai alkoholinkäytöstä, kivesten korkeasta lämpötilasta tai tulehduksista. Ellei pilkkoutumista aiheuttavaa tekijää voida poistaa, voidaan harkita luovuttajan siittiöiden käyttöä.

Siittiöiden DNA-testiä varten tarvitset lääkärin lähetteen.

Miehen lapsettomuus ja sen tutkiminen

Miehellä lapsettomuuden tutkiminen aloitetaan tavallisesti siemennestenäytteestä tehtävällä siemennesteanalyysillä, missä selvitetään siemennesteen hedelmöityskykyä. Mehiläinen Felicitaksen spermalaboratorio tutkii näytteestä siittiöiden määrän, liikkuvuuden, rakenteen ja mahdolliset vasta-aineet.

Spermapankki

Felicitaksessa toimii spermapankki. Se palvelee niitä Felicitas Mehiläisellä hoidossa olevia lapsettomia pariskuntia, jotka tarvitsevat lapsitoiveensa toteutumiseksi luovuttajan siittiöitä.

Lue lisää: Tule luovuttajaksi – sperman luovutus

Kun harkitset lapsettomuustutkimuksia: