Miehellä lapsettomuuden tutkiminen aloitetaan tavallisesti siemennestenäytteestä tehtävällä siemennesteanalyysillä, missä selvitetään siemennesteen hedelmöityskykyä. Mehiläinen Felicitaksen spermalaboratorio tutkii näytteestä siittiöiden määrän, liikkuvuuden, rakenteen ja mahdolliset vasta-aineet.

Miehen hedelmällisyys

On tärkeää tehdä sperma-analyysi jo hyvin alkuvaiheessa. Häiriö voi olla synnynnäinen tai tilapäinen. Tulehdukset, erilaiset lääkeaineet, runsas alkoholin käyttö, stressi tai muu tilapäinen tekijä saattaa vaikuttaa voimakkaasti siittiötuotantoon ja siksi poikkeava löydös on kontrolloitava ennen lisätutkimuksia.

Miehestä johtuvaa lapsettomuutta voi aiheuttaa liian myöhään korjattu laskeutumaton kives, sillä siittiöiden tuotanto onnistuu vain ruumiinlämpötilaa alemmassa lämmössä. Muita syitä siemennesteen heikkoon laatuun ovat kiveslaskimon suonikohjut sekä aiemmin sairastettu sukuelinten sairaus esimerkiksi klamydia tai siittiövasta-aineet.

Siemennesteen siittiöiden määrän pienentyessä alle 15 miljoonaan millilitrassa alkaa hedelmällisyys laskea. Osalla miehistä siittiöt puuttuvat täysin siemennesteestä. Siittiötiheyden ollessa alle 10 milj./ml miehelle tehdään lisätutkimuksia; otetaan verikokeita, tehdään kivespussin ultraäänitutkimus ja tarvittaessa kiveksestä otetaan kudosnäyte siittiöiden täydellisen puuttumisen selvittämiseksi.

Miehen hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä

Miehen hedelmällisyyttä huonontavista tekijöistä tärkeimpiä ovat tupakanpoltto, alkoholi, stressi ja ylipaino. Tupakointi vähentää siittiöiden määrää ja liikkuvuutta, sekä heikentää siittiöiden laatua. Myös hedelmöityshoitojen tulokset ovat heikompia, kun mies tupakoi säännöllisesti. Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa suoraan kiveksiin vähentäen sitä kautta siittiöiden tuotantoa. Voimakkaaseen, pitkään jatkuneeseen stressiin liittyy monia hormonaalisia muutoksia, jotka muuttavat aineenvaihduntaa. Siten pitkään jatkunut stressi voi heikentää siittiöiden tuotantoa. Ylipainoisilla miehillä runsas rasvakudos muodostaa ylimääräistä estrogeenia, mikä puolestaan voi jarruttaa siittiöiden tuotantoa.

Muutoksia elintapoihin

Suosituksena on tupakoimattomuus, korkeintaan kohtuullinen alkoholinkäyttö, normaalipaino sekä voimakkaan henkisen ja fyysisen stressin välttäminen. On myös tärkeää kertoa lääkärille käytössä olevista lääkkeistä, koska tietyt lääkeaineet voivat heikentää hedelmällisyyttä. Oman ryhmänsä muodostavat kehonrakennuksessa käytettävät anaboliset steroidit, jotka hyvin voimakkaasti ja pitkäaikaisesti jarruttavat kivesten siittiönmuodostusta.

Pienikin tilanteen koheneminen voi riittää

Jo pieni siittiöiden määrän ja laadun koheneminen voi parantaa hedelmöityshoidon onnistumismahdollisuutta. Vaikka siittiöiden alentunut määrä tai laatu vaatisi mikroinjektiohoidon (ICSI), kannattaa hoitoon valmistautua elintapojaan tarkastamalla. Osassa siittiöitä voi olla vaurioita, jotka johtavat heikompaan hedelmöityskykyyn. Korjaavia hoitoja kehitetään, ja eräs näistä on antioksidanttihoito (E- ja C-vitamiinilisä), joilla on saatu joissain tapauksissa lupaavia tuloksia. Siemennesteen muodostumista ajatellen muutoksia on odotettavissa sekä elintapojen muutoksissa että korjaavissa hoidoissa aikaisintaan 2-3 kuukauden kuluessa.

 

Joissain harvinaisissa tapauksissa siittiövian taustalla voi olla kromosomipoikkeavuus , Y-deleetio tai DNA-fragmentaatio. Y-kromosomissa on todettu useita geenialueita, jotka säätelevät siittiönmuodostusta ja joiden puutos eli deleetio liittyy siittiötuotannon voimakkaaseen heikkenemiseen tai täydelliseen puuttumiseen. Usein syy sperman heikentyneeseen hedelmöityskykyyn jää selittämättömäksi.

Siittiöiden DNA-fragmentaatio

DNA sijaitsee soluissa rihmamaisena muodostelmana. DNA-rihman tulee olla ehjä, jotta solun koneisto voi lukea DNA-rihmassa sijaitsevia geenejä oikein.

Jos rihmaan tulee katkoksia, DNA:n lukeminen ja siitä johtuen myös solun toiminta häiriintyy. Siittiö voi hedelmöittää munasolun vaikka siittiösolun DNA:ssa esiintyisikin pilkkoutumista eli fragmentaatiota, Pilkkoutunut DNA voi kuitenkin vaikuttaa hedelmöittyneeseen soluun ja siitä muodostuvan alkion kehitykseen, ja aiheuttaa keskenmenon. Tästä syystä siittiöiden DNA:n pilkkoutumisen määrää kuvaava fragmentaatioindeksi on hyvä selvittää tapauksissa, joissa pariskunnan lapsettomuudelle ei ole löytynyt aiheuttajaa, ja takana on useita epäonnistuneita hoitoja tai keskenmenoja.

Siittiöiden DNA:n fragmentoituminen voi aiheutua monesta syystä. On havaittu mm. että syöpä ja syöpähoidot lisäävät siittiön DNA:n fragmentoitumista. Myös kova fyysinen rasitus, kivesten altistuminen korkeille lämpötiloille ja muut ympäristötekijät sekä elämäntapatekijät voivat nostaa DNA:n fragmentaatioindeksiä. DNA:n fragmentaatioindeksi -tutkimuksessa tutkitaan siemennestenäytteestä fragmentoituneiden siittiöiden osuus.

Siittiöiden DNA-testi

Siittiöiden DNA-testi tehdään tuoreesta siemennestenäytteestä. Sillä tutkitaan siittiöiden DNA:n pilkkoutumista. Jos yli 30 prosentissa siittiöistä on pilkkoutunutta DNA:ta, se vaikeuttaa merkittävästi raskauden alkamista ja raskauden alkaessakin keskenmenon riski on suurempi. Korkea prosentti voi johtua runsaasta tupakoinnista tai alkoholinkäytöstä, kivesten korkeasta lämpötilasta tai tulehduksista. Ellei pilkkoutumista aiheuttavaa tekijää voida poistaa, voidaan harkita luovuttajan siittiöiden käyttöä. Siittiöiden DNA-testiä varten tarvitset lääkärin lähetteen.

Y-Deleetio

Miehen Y-kromosomissa on alue, jossa sijaitsee useita spermatogeneesiin eli siittiötuotantoon vaikuttavia geenejä. Tätä aluetta kutsutaan AZF -alueeksi (Azoospermia Factor).

Y-deleetiolla tarkoitetaan sitä, että siittiötuotannon kannalta tärkeällä alueella on deleetioita eli poistoalueita. AZF-alueen sisällä on edelleen alueita (AZFa, AZFb ja AZFc), joissa sijaitsevat deleetiot vaikuttavat siittiötuotantoon eri tavoin.

Klinefelterin syndrooma

Klinefelterin syndroomassa (myös Klinfelterin oireyhtymä) miehellä on ylimääräinen X-kromosomi, eli hänen kromosomistossaan on 47 kromosomia, kaksi X-kromosomia, ja yksi Y-kromosomi (47, XXY).

Klinefelterin syndroomaan liittyy usein kivesten pienempi tilavuus, minkä vuoksi kivekset eivät tuota normaalia määrää testosteronia ja siittiötuotanto on heikentynyt. Tästä syystä suurin osa XXY-miehistä kärsii lapsettomuudesta. Joissakin tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että kiveksissä muodostuu siittiöitä, ja siemenneste on hedelmöityskykyistä.

Usein XXY-miehet eivät tiedä ylimääräisen kromosomin olemassaolosta ennen kuin raskaus tulee ajankohtaiseksi. Siemennestenäytteen poikkeavan vastaustuloksen perusteella lapsettomuuslääkäri saattaa määrätä potilaan kromosomitutkimuksiin, jolloin ylimääräisen X-kromosomin olemassaolo voidaan havaita soluviljelmänäytteestä. Vaikka siemennestenäytteessä ei havaittaisikaan siittiöitä, on niitä joissain tapauksissa mahdollista etsiä hedelmöityshoitoa varten kiveksen kudosnäytteistä.

Spermapankki

Felicitaksessa toimii spermapankki. Se palvelee niitä Felicitas Mehiläisellä hoidossa olevia lapsettomia pariskuntia, jotka tarvitsevat lapsitoiveensa toteutumiseksi luovuttajan siittiöitä.

Kun harkitset lapsettomuustutkimuksia:

Sperman luovuttaminen

Lue lisää: Tule luovuttajaksi – sperman luovutus