Lapsettomuushoidot

Noin joka kuudes hedelmällisessä iässä oleva pari kohtaa tahatonta lapsettomuutta. Lapsettomuushoito auttaa erinomaisin tuloksin ja jopa 80 % hoitoon tulevista lapsettomuutta kohdanneista saa toivomansa lapsen.

Lapsettomuushoidot kehittyvät jatkuvasti ja Felicitas Mehiläisellä on käytössä korkeatasoiset ja alan uusimpien vaatimusten mukaiset lapsettomuuden tutkimus- ja hoitomenetelmät.

Lapsettomuushoitojen aloittamista edeltää aina huolellinen alkutilanteen kartoitus, eli kliininen tutkimus ja perustutkimukset, jotka tehdään molemmille osapuolille, jos hoitoihin hakeudutaan puolison kanssa. Lapsettomuushoito ja sen valinta riippuu sekä lapsettomuuden syistä että hoidossa olevan parin omasta tilanteesta. Tutkimusten jälkeen pariskunnalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.