Time lapse -mikroskooppi on soluviljelykaappiin asetettu kamera, joka ottaa säännöllisin väliajoin kuvia alkioista. Kameran ottamista kuvista syntyy video, josta nähdään alkion varhaisen kehityksen vaiheet. Jokainen alkio viljellään omassa kuopassaan, ja jokaisen alkion kehitystä on mahdollista seurata erikseen.

Time lapse -mikroskoopilla pystytään tarkastelemaan alkioiden jakautumisrytmiä, ja alkioiden morfologiset piirteet eli alkion ulkonäköön liittyvät erilaiset piirteet, nähdään kaikissa kehitysvaiheissa tarkasti. Näiden alkioiden ominaisuuksien perusteella ennustetaan raskauden alkamisen mahdollisuutta hoidon aikana.

Normaalisti alkio jakautuu ensin kaksisoluiseksi, sen jälkeen pian nelisoluiseksi, kahdeksansoluiseksi jne. Alkion solujen jakautumisaikataulu kuitenkin vaihtelee ja niiden morfologiset piirteet ovat erilaisia.

Time lapse -mikroskoopissa nähdään alkioiden kehittymisen vaihtelut ja erot jakautumisaikataulussa ja -rytmissä. Sillä voidaan siten parantaa oikean, elinkykyisimmän alkion valintaa siirtoon.

Time lapse -mikroskooppi kamerateknologia on käytettävissä Felicitas Mehiläinen Turku -toimipisteessä.

Varaa aika lapsettomuustutkimusten ensikäynnille Felicitas Turkuun