Embryoskooppi on soluviljelykaappi, joka perustuu ns. time-lapse teknologiaan. Sitä on käytetty vuodesta 2009 ja se on parhaiten tutkittu kyseiseen teknologiaan perustuva viljelykaappi.

Viljelykaappiin on integroitu kamera, joka ottaa kuvia säännöllisin väliajoin. Jokainen alkio viljellään Embryoskoopissa omassa kuopassaan, jolloin on mahdollista seurata kunkin alkion kehitystä erikseen. Näistä kuvista syntyy video, josta nähdään alkion varhaisen kehityksen vaiheet.

Embryoskooppi parantaa alkioiden viljelyolosuhteita. Vakaiden viljelyolosuhteiden tiedetään vähentävän alkion stressiä, edesauttavan alkion normaalia jakautumista ja parantavan raskauden mahdollisuutta. Embryoskoopissa alkioiden morfologiset ominaisuudet voidaan määrittää kameran avulla, eikä alkioita tarvitse siirtää tarkastelua varten mikroskoopille pois niiden optimaalisesta lämpötilasta ja kaasupitoisuudesta.

Toinen etu vakaiden viljelyolosuhteiden lisäksi on, että alkioiden jakautumisrytmi ja morfologiset piirteet nähdään kaikissa kehitysvaiheissa tarkasti. Näiden alkioiden ominaisuuksien perusteella ennustetaan raskauden alkamisen mahdollisuutta hoidon aikana. Normaalisti alkio jakautuu ensin kaksisoluiseksi ja sen jälkeen nelisoluiseksi, 8-soluiseksi jne., mutta alkion solujen jakautumisaikataulu vaihtelee ja niiden morfologiset piirteet ovat erilaisia. Embryoskoopissa nähdään alkioiden kehittymisen vaihtelut ja erot jakautumisaikataulussa ja -rytmissä, jolloin voidaan parantaa juuri oikean ja elinkykyisimmän alkion valintaa siirtoon.

Embryoskooppiviljelyn on todettu maailmanlaajuisissa tutkimuksissa nostavan raskausprosenttia ja vähentävän raskauden alkuun kuluvaa aikaa sekä vähentävän keskenmenoja.