Lapsettomuutta voidaan hoitaa hedelmöityshoidoilla. Lapsettomuushoito tukee tai avustaa omaa lisääntymisbiologiaa. Hoitovaihtoehtoja on useita, esim. ovulaation induktioinseminaatio eli keinohedelmöitys ja koeputkihedelmöitys. Tehtyjen tutkimusten (kliininen tutkimus, perustutkimukset) jälkeen valitsemme yhdessä parhaan mahdollisen hoitovaihtoehdon.

Hedelmöityshoidoissa tarvitaan malttia, sillä tehokkaimmatkin hedelmöityshoidot onnistuvat ensimmäisellä kerralla vain noin joka kolmannen kohdalla.

lähde: https://www.vaestoliitto.fi/lapsettomuusklinikka/lapsettomuushoidot-vaestoliitto/hedelmoityshoidot/

Ovulaation induktio eli munasolun kypsytys- ja irrotushoito

Ovulaation induktio tarkoittaa hormonihoidolla aikaansaatavaa munasolun kypsymistä ja irtoamista. Hormonilääkitystä käytetään, jos ovulaatio ei tapahdu itsestään tai munarakkulan kehityksessä todetaan häiriö. Munarakkulan kasvattamiseen ja munasolun kypsyttämiseen voidaan käyttää joko tabletteina, esimerkiksi letrotsoli, tai ihonalaisina gonadotropiinihormipistoksina annettavaa lääkitystä.

Hormonihoito pyritään toteuttamaan siten, että vain yksi tai kaksi munarakkulaa kehittyy kerrallaan. Näin voidaan pienentää monisikiöraskauden riskiä. Hoidon toteutus vaatii aina tarkkaa ultraääniseurantaa.