Varhaisraskauden ultraääni

Alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa nähdään, että raskaus on asettunut oikeaan paikkaan kohdun sisälle ja voidaan määrittää raskauden kesto ja näin laskettu aika. Tärkeää on nähdä elävä sikiö ja sikiöiden lukumäärä.

Myöhemmässä raskauden vaiheessa ultraäänitutkimusta käytetään sikiön rakenteiden, kasvun, sikiön asennon ja istukan paikan arviointiin.

Ultraääni voidaan tehdä jo viikoilla 5–12 ( viikot lasketaan eteenpäin kuukautisvuodon alusta). Sikiö ja sydämen syke nähdään viimeistään
viikosta 6 eteenpäin. Tutkimukseen tullaan rakko tyhjänä. Alkuraskauden ultraäänestä ei saa KELA-korvausta kuin erityistapauksissa (asiakkaan haettava itse korvausta Kelasta). Ultraäänimaksuun lisätään aikaperusteinen lääkärinpalkkio.

Rakenneultraäänitutkimus

Raskausviikoilla 19+0-21+6 tehtävän rakenneultraäänitutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa sikiön vaikeat rakennepoikkeamat ja mahdollistaa sikiön jatkotutkimusten toteuttaminen ennen kuin raskaus on kestänyt 24 viikkoa. Tutkimuksessa katsotaan sikiöiden lukumäärä, vointi, rakenteet, raskauden kesto, lapsiveden määrä sekä istukan sijainti ja rakenne. Näillä viikoilla tehtävässä rakenneseulonnassa jatkotutkimuksiin, neuvontaan ja jatkotoimenpiteistä päättämiseen jää riittävästi aikaa.

Raskausviikon 24 jälkeen

Raskausviikon 24 jälkeen tehtävän sikiön rakennepoikkeavuuksien seulonnan tavoitteena on tunnistaa sellaiset poikkeavuudet, joiden kohdalla syntyvän lapsen ennustetta voidaan parantaa ohjaamalla raskauden seuranta ja synnytys hyvin varustettuun sairaalaan, jossa sekä synnyttäjä että vastasyntynyt voivat saada tarvitsemansa hoidon viiveettä.

Raskaana oleva nainen tuntee noin 80-90 % kaikista sikiön liikkeistä. Ensisynnyttäjä tuntee ensimmäisen kerran sikiön liikkeitä noin 18-20 raskausviikolla ja uudelleen synnyttäjä noin 16-18 raskausviikolla.

Sikiön 3D/4D-ultraäänitutkimus

3D-/4D- ultraäänitutkimus on kolmi-/neliulotteinen ultraäänitutkimus. Tutkimuksella saadaan moniulotteinen kuva sikiön rakenteista, erityisesti sikiön pintarakenteista.
Sikiötä voidaan tarkastella sekä edestä että takaa, jolloin nähdään esim. sikiön kasvonpiirteet, selkäranka ja siihen mahdollisesti liittyvät rakenneviat tai kasvaimet.
Myös sikiön liikkeet nähdään 3-ulotteisesti. Kuvat ja liikkeet voidaan tallentaa esim. kotikatselua varten. Halutessaan potilas saa tutkimustulokset CD-levykkeellä kotiin, muutaman euron veloitusta vastaan.

Tutkimustuloksen ja näkyvyyden kannalta parhaat raskausviikot ovat vko 24-26! Voidaan tehdä tarvittaessa viikoille 30 asti.

3D/4D ultraäänilaitetta voidaan käyttää joskus myös gynekologisessa Uä- tutkimuksessa esim. kohdun synnynnäiset rakennepoikkeavuudet näkyvät paremmin.